METRONIDAZOLE

Brand Name:

Dosage: 5 mg/mL Solution for IV Infusion

Category: Antiprotozoal

Metronidazole

PARACETAMOL

Brand Name: AXAPARA

Dosage: 10 mg/mL (1 g/100 mL) Solution for IV Infusion

Category: Analgesics/Antipyretics

OXYTOCIN

Brand Name: XYNTOC

Dosage: 10 IU/mL Solution for Injection (IM/IV)

Category: Uterine Stimulant